Slideshow
blue circels

Algemene voorwaarden

De leveringsvoorwaarden van BrainStudio zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht
onder nr 14089543.

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij :BrainStudio b.v.

t.a.v. Klachtenmanagement

Lang Grachtje 6

6211 JG MaastrichtDe ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de indiener.